E-Sınav Sistemi, öğrencilerin, çoktan seçmeli elektronik sınavlarını, belirlenen tarih ve saatte istediği yerden ve istediği cihaz ile (Bilgisayar, Tablet, Akıllı Telefon) uygulayabilecekleri bir sistemdir.

 

Soru Havuzu, Sınav Sistemi, Sınav Uygulama Sistemi ve Sınav Değerlendirme Sistemi olarak 4 modül şeklinde tasarlanmıştır.

 

1.     Soru Havuzu; her bir ders için öğretim elemanı tarafından ünite ve zorluk seviyelerine göre kategorilendirilebilen soru havuzlarının oluşturulmasını sağlayan sistemdir.

2.     Sınav Sistemi; Soru havuzunda yer alan soruların kategorik olarak gruplanarak sınav oluşturulmasını sağlar. İlgili kategorideki soru çeşitliliğine göre soru sıraları ve seçenekler karıştırılarak her bir öğrenciye özel sınav kombinasyonları oluşturulur.

3.     Sınav Uygulama Sistemi; Sınav sistemi tarafından oluşturulan sınavların öğrenciler tarafından uygulanmasını sağlar. Belirtilen tarih aralığında ve belirtilen süre sınırları içerisinde öğrencilerin sınavları tamamlamalarını sağladıkları sistemdir.

4.     Sınav Değerlendirme Sistemi; Öğrenciler tarafından uygulanan sınavlar sonucunda her bir öğrenci için sınav sonucunda kazanılan puanın hesaplanmasını sağlayan sistemdir. Sistem öğrencilerin her bir soruya verdiği cevabı analiz ederek, doğru yanlış ve boş soruları kontrol eder, sınav Sistemi’nde planlanan soruların birim puanlarını kullanarak öğrencinin toplam puanını hesaplar. Öğrenci bilgi sistemi entegrasyonu ile hesaplanan puanlar direk olarak öğrenci sınav sonucuna aktarılabilir.

Hizmetlerimiz hakkında sizi daha detaylı bilgilendirmek isteriz.

Başvuru Yap
Çay